Sinus lim S18/76

Sinus profilirana ploča S 18/76

Sinus lim (Sinusoida) proizvodi iz lima 0,450,60 mm debljine i prekriven je nanosom cinka (Z140Z275) ili legurom alucinka (AZ80AZ100) sa završnim slojem boje na bazi polyestera u debljini od 25 mikrona pa na više.

Upotreba ovog limenog profila je široko rasprostranjena kao pokrovnog lima za krovišta, ali i fasadnog lima. Ovisno o nagibu pokrova, preporučeni raspon podkonstrukcije je 0,500,80 m. Sinusoida dolazi u 8 različitih boja. Sa donje strane se može lijepiti filc u svrhu antikondenzacijske zaštite.

Dužine koje proizvodimo su od 300 9000 mm. Za dugačke krovne plohe duže od 8,00 m pokrivanje s jednom pločom nije preporučeno, moraju se upotrijebiti 2 ili više krovnih ploča sa preklopom od min. 150 mm. Mjesto poprečnog spoja se osigurava sa ljepilom ili brtvenom masom.

Tehničke karakteristike

Materijal Čelični lim, pocinčan, zaštićen temeljnom bojom i PE lak bojom
Debljina materijala 0,45 – 0,60
Ukupna širina 1100 mm
Pokrivna širina (korisna širina) 1060 mm
Dužina 300-9000 mm
Težina (ovisno o debljini) od 4,0 – 6,0 kg/m2

Dostupne boje lima

RAL 8019 RAL 3009 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 7016 RAL 8004 RAL 6028
limarija baranček

Kontaktirajte nas