Baranček d.o.o.

Uprava i glavni pogon LIPOVLJANI
B. Radić 16, 44322 Lipovljani
T. 044 / 676 - 381
F. 044 / 676 - 380
prodaja@barancek.hr
komercijala@barancek.hr
info@barancek.hr

Prodajni partneri

Poslovnica KRIŽEVCI
ANTOLIĆ d.o.o.
Nikole Tesle 26, 48260 Križevci
T./F.: 048 / 716 - 368

Poslovnice

Poslovnica KUTINA
V. Nazora 102 (Žako)
T. 044 / 664-111
kutina@barancek.hr

Poslovnica SISAK
Nikole Tesle 9d (stara Tanina)
T. 044/ 550-739
sisak@barancek.hr

Prodajna predstavništva

Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru
DRINA - COOP d.o.o.
Novosadski put 99, Veternik, Novi Sad, SRB
T. 00381 21 824 838
T. 00381 21 824 685
M. 00381 65 552 3434
drinacoop@opentelekom.rs