Upute za montažu

Za krov nije potreban samo kvalitetan profilirani lim već i ostali montažni pribor kao i potrošni materijal. Ali da bi ste u konačnici izbjegli sve one probleme koji su mogući kod izrade ili sanacije krova, potrebno je sve radove izvesti prema pravilima struke.

Na slijedećim stranicama ćemo se potruditi da Vam barem malo olakšamo poslove oko izgradnje ili sanacije krovišta te da Vas posavjetujemo i pomognemo. Stoga Vam dobronamjerno nudimo određene savjete ali i poneka uputstva kako bi Vaši radovi bili izvršeni što brže i kvalitetnije.

Ispravno skladištenje profiliranih limova

Pravilno skladistenje profiliranih trapeznih limova i lima u obliku crijepa - Limarija Barancek - montazne i lucne hale

Ispravno prenošenje profiliranih limova

Nosenje ploce profiliranih trapeznih limova i lima u obliku crijepa - Limarija Barancek - montazne i lucne hale

Detalji

Kod manjih objekata (obiteljske kuće, vikend kuće, manji poslovni objekti...) kroz praksu se pokazalo da je najboja podloga za ugradnju limova drvena letva ili štafla. U našim krajevima obično se upotrebljava letva crnogoričnog drveta. Osim što su cijenovno prihvatljive te statički imaju odgovarajuću nosivost, drvene letve "upijaju" vibracije i šumove nastale prilikom udara kiše.

Razlikuju se dvije vrste ugradnje pokrovnih limova a ovisno o namjeni prostora koji se nalazi ispod pokrova. Tako razlikujemo klasična krovišta pokrivena profiliranim trapeznim ili SUPREME limom te ventilirane krovove pokrivene profiliranim limovima gdje se ugrađuje paropropusna folija ili zaštitni antikondenzacijski filc.

Uputstva za montažu

Važna napomena

upozorenje limarija barancek lucne montazne hale

NAPOMENA:

Prilikom ugradnje i krojenja pokrovnih limova STROGO SE ZABRANJUJE upotreba alata koji iskri (poput brusilice).

U slučaju kada se ugradnja vrši na nedozvoljen način GUBI SE GARANCIJA na proizvod.

Limove je potrebno rezati ručnim škarama, električnim škarama ili posebnim cirkularima namjenjenim za rezanje limova.

Ako se rezanje vrši na krovu potrebno je po završetku posla počistiti krovnu plohu od ostataka limića, strgotine nastale prilikom bušenja i sl.

Ako je prilikom ugradnje došlo do oštećenja završnog laka, isti je potrebno popraviti korektur sprejom u odgovarajućoj RAL boji.