SUPREME uputstvo za montažu

Preporuča se crijep ploče SUPREME ugrađivati na krovne plohe nagiba većeg od 15%. Ugradnja crijep ploča vrši se na drvene krovne letve koje su ugađene u pravilnom razmaku. Prva letva se ugađuje na sami rub roga, a zatim druga letva dolazi (gornja strana - vrh letve) na 28 cm od ruba roga. Sve ostale letve se postavljaju na razamku od 35 cm.

supreme građevinska limarija barancek montazne lucne hale limovi proizvodnja prodaja

Kod pričvršćivanja lima samobušećim vijcima, pravilno je vijak postavljati u donju zonu lima - u val (ne kao kod salonit ploča na vrh vala). Na samom rubu krovne plohe (na prvu letvu uz žljebu) vijci se postavljaju u svaki val, također na vanjskim rubovima krova uz vjetar lajsnu postavljaju se u svaku letvu. Vijci su od kvalitetnog materijala, pocinčavani su te zatim bojani poliesterskom bojom što im osigurava dug vijek trajanja. Svi vijci uz to što su samobušeći (na vrhu vijka je svrdlo) imaju kvalitetnu EPDM podlošku koja se prilikom uvrtavanja vulkanizira na poliesterski lim te tako osigurava potrebnu vodonepropusnost.

U sljemenu krova potrebno je vijak stavljati u svaki drugi val. Na taj način se osiguravamo od ulaska vjetra pod profilirani krovni lim. Ploče se zatim pričvrščuju na svaku drugu-treću letvu ovisno o dužini krovne plohe (odredi se otprilike jednak raspored).

Prilikom ugradnje profiliranog lima u obliku crijepa - SUPREME lima, potrebno je na vertikalnom sastavu ploča u svaki red uvrnuti vijak. Na taj način uz dobar estetski dojam koji osigurava da se ne vide međusobni spojevi ploča, dobivamo na sigurnosti da će vjetar biti onemogućen prodrijeti pod krovni profilirani lim.

supreme građevinska limarija barancek montazne lucne hale limovi proizvodnja prodaja

Prilikom ugradnje SUPREME profiliranog lima u obliku crijepa vrlo je važno nakon polaganja ploča na krov pravilno po njima hodati kako bi se izbjegla oštećenja ili savijanje lima. Po profiliranim pločama se hoda na način da uvijek stajete na prostor između valova tj. na donji dio crijep ploče.

supreme građevinska limarija barancek montazne lucne hale limovi proizvodnja prodaja

Važna napomena

upozorenje limarija barancek lucne montazne hale

NAPOMENA:

Prilikom ugradnje i krojenja pokrovnih limova STROGO SE ZABRANJUJE upotreba alata koji iskri (poput brusilice).

U slučaju kada se ugradnja vrši na nedozvoljen način GUBI SE GARANCIJA na proizvod.

Limove je potrebno rezati ručnim škarama, električnim škarama ili posebnim cirkularima namjenjenim za rezanje limova.

Ako se rezanje vrši na krovu potrebno je po završetku posla počistiti krovnu plohu od ostataka limića, strgotine nastale prilikom bušenja i sl.

Ako je prilikom ugradnje došlo do oštećenja završnog laka, isti je potrebno popraviti korektur sprejom u odgovarajućoj RAL boji.

Baranček d.o.o.

Uprava i glavni pogon LIPOVLJANI
B. Radić 16, 44322 Lipovljani
T. 044 / 676 - 381
F. 044 / 676 - 380
prodaja@barancek.hr
komercijala@barancek.hr
info@barancek.hr