Sinus lim S18/76

SINUS profilirana ploča S 18/76 se radi iz lima 0,45-0,60 mm debljine i prekrivena je nanosom cinka (Z140-Z275) sa završnim slojem najčešće polyester boje u debljini od 25 mikrona pa na više.

sinus lim

Koristi se kao pokrovni lim za krovišta ili fasadu pogotovo na manjim gospodarskim objektima, halama, garažama ali i obiteljskim kućama. Njen oblik joj daje daleko veću nosivost nego kod ploča slične visine profila. Sa donje strane se može lijepiti filc u svrhu antikondenzacijske zaštite.

Dužine koje proizvodimo su od 300 – 9000 mm. Za dugačke krovne plohe duže od 8,00 m pokrivanje s jednom pločom nije preporučeno, moraju se upotrijebiti 2 ili više krovnih ploča sa preklopom od min. 150 mm. Mjesto poprečnog spoja se osigurava sa ljepilom ili brtvenom masom.

Sinus Lim Fasada Limena Limarija Barancek 2
Sinus Lim Fasada Limena Limarija Barancek 3
Sinus Lim Fasada Limena Limarija Barancek 1

Tehničke karakteristike

Materijal Čelični lim, pocinčan, zaštićen temeljnom bojom i PE lak bojom
Debljina materijala 0,45 – 0,60
Ukupna širina 1100 mm
Pokrivna širina (korisna širina) 1060 mm
Dužina 300-9000 mm
Težina (ovisno o debljini) od 4,0 – 6,0 kg/m2
Dugotrajnost 50-60 godina za krov, ovisno o uvjetima i duže