Upit za samonosivu lučnu halu

Model hale(*)
Invalid Input

Širina hale(*)
Invalid Input

Širina hale(*)
Invalid Input

Širina hale - visina u sljemenu(*)
Invalid Input

Širina hale - visina stupca(*)
Invalid Input

Širina hale(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina sljemena (visina zida)(*)
Invalid Input

Visina stupa(*)
Invalid Input

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

*ostale dužine na upit

Dužina hale(*)
Invalid Input

Dužina hale(*)
Invalid Input

Dužina hale(*)
Invalid Input

Dužina hale(*)
Invalid Input

Dužina hale(*)
Invalid Input

Dužina hale(*)
Invalid Input

Dužina hale(*)
Invalid Input

Dužina hale(*)
Invalid Input

Dodatna oprema(*)
Invalid Input

*čelni zidovi, vrata, svjetlarnici...

Čelni zid
Invalid Input

Broj čelnih zidova
Invalid Input

Vrata na čelnim zidovima

Invalid Input

*ostale dimenzije na upit

Vrata na čelnim zidovima

Invalid Input

*visina vrata je 3.00 m (ostale dimenzije na upit)

Broj komada pj. vrata
Invalid Input

Vrata na bočnim stranicama

Invalid Input

*visina vrata je 3.00 m (ostale dimenzije na upit)

Broj komada pj. vrata
Invalid Input

Svjetlarnici (broj)
Invalid Input

Antikondenzacijski filc
Invalid Input

Montaža(*)
Invalid Input

Pitanja i napomene
Invalid Input

Ime i prezime(*)
Invalid Input

Adresa(*)
Invalid Input

Grad(*)
Invalid Input

Poštanski broj(*)
Invalid Input

Kontakt telefon(*)
Invalid Input

Vaša e-mail adresa(*)
Invalid Input