Opšavni limovi i lajsne

Veter lajsna

Koristi se kao završetak krovne plohe. Glavna joj je zadaća da sprijeći ulazak VJETARA ispod strehe i ošteti krov. Također služi i da zaštiti vanjski rubni rog od vanjskih uticaja. U mogućnosti smo izrađivati različite širine i oblike a u duljini do 8,00 metara.

Zidni lim

Na mjestima gdje se krovište "naslanja" na postojeći zid, nezaobilazni element koji povezuje krovnu plohu i zid je ZIDNI LIM. Izrađujemo ga u više oblika i različitih širina a u duljini do 8,00 metara.

Krovna uvala

Kod spoja dva krova ili kod krovišta sa krovnim kućicama, spoj između krovnih ploha osiguravamo od prodora vode sa krovnom uvalom. Srednji pregib ili kako to majstori kažu "štefalc" osigurava da kišnica ne podlijeva sa jedne strane na drugu. Kod krovišta gdje specifičnost konstrukcije to zahtjeva na krovnu uvalu po vanjskim rubovima (koje prekriva pokrov) ugrađuje se samoljepljiva krovna brtva kao dodatno osiguranje od kiše snijega i leda.

Užlijebni lim (okapni ili led lim)

Koristi se za kvalitetno usmjeravanje vode sa krovne plohe u odvodni žljeb. Osigurava da kod limenih pokrova, pogotovo kad su manji nagibi - kosine krova, voda se ne podvlaći pod strehu već otiće u žljeb.

Opsavni Limovi Lajsne - Limarija Barancek
Opsavni Limovi Lajsne - Limarija Barancek
Opsavni Limovi Lajsne - Limarija Barancek