Mali montažni objekti

Sistem_malih_objekata
  • Mobilne kućice
  • Garaže
  • Vrtne kučice
  • Spremišta za vrtni alat
  • Radionice i skladišni prostor

 

Limena Fasada Crijep Ploce Limarija Barancek
Montazna Garaza Limena Limarija Barancek
Montazna Konstrukcija Fasada Limarija Barancek
Montazna Konstrukcija Skladiste Garaza Limarija Barancek
Montazna Resetkasta Konstrukcija Limarija Barancek
Montazni Objekt Limeni Limarija Barancek

Baranček d.o.o.

Uprava i glavni pogon LIPOVLJANI
B. Radić 16, 44322 Lipovljani
T. 044 / 676 - 381
F. 044 / 676 - 380
prodaja@barancek.hr
komercijala@barancek.hr
info@barancek.hr