Prednosti

Profilirani trapezni limovi imaju veliku prednost u odnosu na klasične pokrove:
  • zbog profiliranih ploča koje su u velikim dimenzijama štedite svoj novac prilikom ugradnje jer se smanjuje vrijeme potrebno za ugradnju
  • profilirane trapezne limove moguće je isporučivati po željenoj dužini do 14,00 m - čelični profilirani trapezni limovi su izuzetno lagani (čak do sedam puta lakši od crijepa) 
  • vrlo su otporni na vanjske uticaje te se na njima ne skupljaju alge niti mahovina kao na crijepu 
  • za razliku od klasičnih pokrova profilirani trapezni limovi ne akumuliraju toplinu po ljeti (brzo se ugrije ali se brzo i ohladi) što je bitno za stanove u potkrovlju - dugi vijek trajanja

SOFIT panel - zidni lim

Print
Uskoro...